Zmena dane z nehnuteľnosti - bude vyššia!

Zmena dane z nehnuteľnosti - bude vyššia!

Zmena dane z nehnuteľnosti – bude vyššia!

Dňa 14.6.2017 odhlasovali v prvom čítaní naši poslanci novelu zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a posunuli ju do druhého čítania po prázdninách, kedy je veľký predpoklad, že bude aj schválená.

Okrem iných úprav v zákone, je zmena aj vo výške dane z nehnuteľnosti, resp. zo stavieb. V novele sa uvádza, že daň sa nebude počítať len z výmeru zastavanej plochy (tak ako to bolo doposiaľ), ale pridá sa k tomu aj počet podlaží! Áno, týka sa to všetkých vlastníkov viacpodlažných domov na Slovensku. Ak mal vlastník napríklad dom o rozlohe 100 m2 a platil daň cca 0,23 €/m2, zaplatil celkovo 23 € daň (samozrejme okrem iných daní ako z pozemkov atď.) Po novele zákona – ak bude schválená – sa pri dome, ktorý má aj pivničné priestory a napr. podkrovie, daň zdvihne o 300% ! Daň sa totiž vypočíta ako súčin: dane x plocha x počet podlaží. Keďže v minulosti sa stavali prevažne viac generačné domy v obciach, dotkne sa to väčšiny starších vlastníkov nehnuteľností.

Asi po mediálnom tlaku a mnohých nesúhlasných článkoch v novinách a na internete, poslanci návrh tohto záhona dňa 30.6.2017 vzali späť. Zákon sa teda viac prerokovávať nebude.