Jednoduché účtovníctvo

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

A odteraz už budete svojmu účtovníctvu rozumieť

Jednoduché účtovníctvo

Ste živnostník a potrebujete poradiť  s účtovníctvom? My rozumieme všetkým tým stĺpcom v peňažnom denníku a vyplníme vaše daňové priznanie za vás.  S radosťou zodpovieme všetky Vaše otázky, pretože nás účtovníctvo baví.

Jednoduché účtovníctvo sa volá jednoduchým nie z toho dôvodu, že by ho zvládlo aj dieťa, ale preto, lebo je to zjednodušená verzia vedenia účtovných kníh. Prečítať, porozumieť a pochopiť všetky zákony, chce veľa času. Preto sa venujte radšej svojmu podnikaniu a nie študovaniu zákonov a nariadení. To prenechajte nám.

 

Ponúkame:

Zaúčtovanie jednotlivých pohybov do peňažného denníka

Evidencia záväzkov a pohľadávok

Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Evidencia krátkodobého majetku

Kontrola a zaúčtovanie pracovných ciest

Vedenie skladu a skladovej evidencie

Vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu

Inventarizácia pohľadávok a záväzkov, majetku

Vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby

Spracovanie výkazu príjmov a výdavkov a výkazu majetku a záväzkov

Spracovanie daňovej evidencie

Potrebujete spracovať jednoduché účtovníctvo?