Mzdy

MZDY

Permanentne sledujeme zákony a garantujeme absolútnu diskrétnosť

Mzdy

Množstvo popredných spoločností uprednostnilo externé vedenie mzdovej agendy.

Predovšetkým sa môžete spoľahnúť na maximálnu profesionalitu a diskrétnosť. Ide o veľmi citlivé údaje, ktoré dokážu pohnevať aj ten najlepší pracovný kolektív. U nás budú vaše mzdy v bezpečí. Mzdovej problematike sa venujeme dopodrobna a nemusíte sa obávať akéhokoľvek meškania s ním spojených nepríjemností.

 

Ponúkame:

Prihlášky a odhlášky zamestnacov do sociálnej a zdravotnej poisťovne

Vedenie personálnej agendy

Mesačné spracovanie miezd

Kontrola a evidencia dovolenky, nemoci

Vedenie mzdových listov

Spracovanie ročného zúčtovania dane

Spracovanie a odosielanie mesačných výkazov pre SP, ZP, Daňový úrad

Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd mimo pracovného pomeru

Komunikácia so štátnymi úradmi ohľadne zamestnancov

Uprednostňujete externé pracovanie miezd vašich zamestnancov? Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom spolupráce.